Motarbeta konkurrens!

Enligt gammal liberteriant tänkande ska jämvikt uppnås om utbud och efterfrågan får härja fritt. Numera tycker många att dessa krafter skall få ta över alla samhällsområden och mellanmänskliga relationer, den osynliga handen kommer och ställer allt till rätta om konkurrens får råda. I mitt trädgårdsland funkar det annorlunda, jag är den synliga handen som tar kål på all konkurrens om näring och utrymme till fördel för den gröda jag vill skall fortleva. Igår var det sista hälften av persiljeroten som lukades när jag gallrade. Det utgallrade används som persilja, blasten alltså. Därefter förflyttade jag mig till landet med gröngödsling. Honungsfacelian behövdes varken lukas eller gallras. Den såddes extra tjockt i syfte att kväva ogräs och det ser ut att lyckas, två tunna svinamållor hade kämpat sig upp och igenom djungeln. I år är Honungsfacelian större och frodigarefurn än vanligt. Om det beror på vädret, hästgödsel eller stenmjöl låter jag vara osagt men det glädjer mig i varje fall. Trots allt sådde jag Honungsfacelian för att jag klantat mig med tagetesen, blåsten och min ovana med fröna gjorde att fröna inte hamna där de skulle. Även där det blev tjockt med frö har tagetesen inte vuxit speciellt bra vilket jag tror beror på ojämn bevattning. I tomrummen som uppstod har jag planterat överblivna och viltsådda solrosor som oxå är en bra gröngödsling. Dessvärre täcker inte solrosor mot ogräs utan svinamållor och våtarv har kunnat bre ut sig. Därför tog sig den synliga handen en hacka och gjorde slut på konkurrensen,nu får tagetesen det lungt.

image

3 Comments to "Motarbeta konkurrens!"

  1. June 19, 2013 - 2:03 pm | Permalink

    Ja ibland får man ta till den stora hackan! 🙂
    Har du testat att äta svinmålla och våtarv som sallad. Ritigt gott!

  2. June 19, 2013 - 2:05 pm | Permalink

    Ja ibland får man ta till den stora hackan! 🙂 Har du provat att äta svinmålla och våtarv som sallad. Riktigt gott!

Leave a Reply

*