När åtta blev till fyra!

image

Under den tidiga hösten sådde jag midsommarråg där bondbönorna vuxit. Eftersom hösten blev torr och att midsommarråg just ska sås vid midsommar blev uppkomsten inte så bra. Landet har legat orört hela vintern och allt eftersom våren gått har jag lagt märke till att rågen ändå har tagit sig relativt hyggligt. Ca 50% av landet var rågbevuxit. Dessvärre fylldes resterande del av gräs, nässlor och annat rotogräs. Tanken med midsommarrågen var att den skulle vändas ner i jorden till våren efter att ha bundit kväve och andra näringsämnen under vintern. Givetvis blev det även som så men innan dess gick jag över de 5,25kvm som landet består av och minutiöst rensade bort rotogräs. Fröogräs finns det oxå gott om men de har inte satt frö än vilket gör dem brukbara som gröngödsel. När man noggrant går igenom jorden ser man i vilken kondition jorden befinner sig. Att inte rågen vuxit bättre kan oxå bero på att jorden befinner sig i dåligt skick. Ingen gröda har vuxit bra i detta land, tom bondbönorna blev dåliga. Just detta land har jag inte nämnvärt jordförbättrat vilket tydligen märks. Översta fem cm var snustorra med torrsprickor. Jag har grävt ner någon säck kompost men jorden är ändå typisk torr, lucker sjöbotten som dessutom är utmärglad. För att råda bot på detta gröngödslar jag landet i år med tagetes som jag sådde efter att ha vänt ner en 3/4- säck torvblandad hästgödsel. Dessutom kom jag över stenmjöl från rölunda till halva priset vilket 2,5 kg av grävdes ner med gödslen. Stenmjöl är ingen mirakelmedicin generellt sätt men har jorden brist på viktiga spårämnen och mineraler så bidrar stenmjöl med just detta. Eftersom min jord är i behov av all hjälp den kan få kom stenmjölet väl till pass. Tagetesen ja! Jag lyckades så ut en frömängd avsedd till åtta kvm på ca fyra kvm då vinden inte tillät att strödde dessa lätta fröer på ett mer utspridande sätt. Tätt kommer det att bli men det får jag hantera om uppkomsten är god. De ca 1,25 kvm som kvarstår besår jag med honungsfacelia. Hoppas jorden kommer i trim för till hösten ska jag sätta vitlök där.

1 Comment to "När åtta blev till fyra!"

Leave a Reply

*