Ny säsong i vardande

Benmjöl har jag tidigare år använt mig av som gödningsmedel i vitlöksodling. Delvis kommer jag att göra så i år men huvudspåret kommer att vara annat. Mest-Best heter produkten som jag köper från mikrojord. En av anledningarna till bytet är att jag har slut på benmjöl och eftersom jag ändå ska köpa nytt så kan jag testa något nytt. Sen upplever jag inte att benmjöl har samma effekt på styv lera som det har på lättare jord. Jag kan ha fel, det spelar kanske inge roll vilken jordtyp det odlas i utan kanske en fråga hur det används.

För ca en månad sedan gödslade jag med benmjöl där vitlöken ska planteras. Det gjordes i samband med att jag fräste ner bovete och annan gröngödsling. Dessutom kalkade jag med dolmitkalk och vände ner stenmjöl. En vecka senare djupharvades jorden av arrendatorn när han förberedde resten av åkern för vetesådd. Kalken använde jag i år för att förbereda för strukturkalkning. Jag var i kontakt med Nordkalk och fick rådet att först kalka för justera pH. Nästa år kan jag använda bränd eller släckt kalk för att förbättra jordens struktur. Även Mest-Best påverkar jordens struktur positivt.

Eftersom jag har turen att ha Mikrojord i min närhet köpte jag en säck på 23,5kg. Det ger fördelaktigt pris och jag har mer som behöver näring. Preparatet är finfördelat, ungefär som stenmjöl men det förekommer större partiklar. Det påminner väldigt mycket om murbruk. Alltså är andningsskydd och skyddsglasögon att rekommendera vid hantering. Stenlunga må vara proletärt men vill ändå inte att det ska vara min dödsorsak.

Dess fördel kan även vara en liten nackdel. Att det är finfördelat innebär att det är lätt att strö ut samt att näringen snabbt blir tillgänglig för grödan. Nackdelen är att vid blåst är det svårt att få på önskad plats. Efter jag strött ut fräste jag jorden. Nu ska jag bara märka ut bäddarna och jämna jorden. Sen blir det plantering.

Men när sen blir vet jag inte. Det är fortfarande väldigt varmt men är ingen brådska än. Sen kommer jag i år plantera klyftorna 1-2cm grundare än andra år. Täcket med ensilage får utgöra någon cm.

Leave a Reply

*