ett tidstecken!

Ormlöken är kommen. Inte på alla dock. De som välkomnar midsommar är Estnisk röd, Leningradskij, Alexandra, German X-tra Hardy och de två obekanta polska sorterna. På de två förstnämnda väntade 1/6 av plantorna med sätta orm. Tillsammans med Morado, Korean Red och Purple Haze, som inte satt sina topplökar ännu, väntar dessa på senare skörd.

 

allium sativum ophioscorodon

Polsk 2.

Bilden ovan är på sniskan, det är inte ni som ser fel. Jag är inte helt bekväm med tekniken helt enkelt. I varje fall, luta huvudet till vänster, titta på bilden i ca 5 sekunder. För att inte felbelasta så gör likadant åt höger. Så, nu har ni fått er lite stretching. Gör om samma sak två gånger. Nu kan ni se att plantan har en topplök på gång i en fin loop. Toppen korsar stängeln i 90 grader. Plantan på bilden är en för mig obekant polsk sort som jag kallar Polsk 2, det finns nämligen ytterligare en obekant polsk sort i odlingen i år som jag kallar Polsk 1 då den planterades först i ordningsföljden. Genom ormlöken och dess växtsätt kan jag utesluta vilken typ av vitlök det är.  Vi börjar med det enklaste, det är en hard neck, allium sativum ophioscorodon. Den sätter topplök med bulbiller, blasten är inte flätbar om man inte vill lägga en jäkla massa tid på att mjuka upp den. I och med att den sätter en sådan loop som visas på bilden går det oxå att utesluta vilken typ av hard neck det är. Om vi följer Ron L. Engeland så är det inte en rocambole (typ 3, kaukasisk) och inte en östasiatisk (typ 6). Han kallar den tredje typen för Continental som delas upp i två undergrupper 1 och 2. (Engeland 1991:22). Så, en typ4-lök om vi följer Åke Truedssons klassifieringssystem. Med andra ord, identifieringsarbetet fortsätter. Skördetidpunkt, skalfärg, klyftantal och form samt bulbillernas storlek är identifieringsmarkörer som kan berätta vilken typ av vitlök det är. Att ta reda på vilken sort det är utan DNA-test är mer hårfint och även det ett uteslutningsarbete. Sorten har ett namn, det är bara obekant för mig.

Leave a Reply

*