En andra skörd!

Av en odlare i området fick jag några årgångar av Svenska trädgårdsföreningens medlemstidning Hemträdgården. Jag är själv medlem sedan något år och håller tidningen varmt om hjärtat, både som inspiratör och informationskälla. Philippe Plönninge artiklar om grönsaksodling var de som gav mig detta uppslag. Jag har länge tänkt att försöka ta en andra skörd bondbönor då det är en grönsak som uppskattas högt i vårt kök. Bönor som trillat ur baljan har växt till sig och gett någorlunda hygglig skörd under hösten, höstarna brukar vara milda här längs Öresund. Om jag efter första skörd kunnat så bönorna mer organiserat än vad fallfrukt gör hade jag kunnat få bättre skörd har jag tänkt. Denna strategi hade säkert varit lyckad men dess tillämpning har, precis som sådd i omgång, har hejdats av utrymmesskäl relaterat till växtföljd.

Vica Faba

I år odlar jag som bekant Histal och den har börjat sätta balja som bilden ovan visar. Tyvärr hann jag inte ta bättre bild, lilltösen blev insektsbiten så jag fick akut avsluta fotograferingen och cykla hem för omplåstring.
För att återvända till vår skäggprydde trädgårdsmästare (Hemträdgården 2003/5:25) och andra skörd av bondbönor föreslår han att man vid första skörd av gröna/färska bondbönor klipper av plantan med åtminstone fem cm stjälk kvar. När detta är gjort skall man snabbt mylla ner pelleterad  hönsgödsel så att plantan börjar växa igen. Sådan hönsgödsel innehåller enligt flera leverantörer fyra procent kväve (N) och Plönninge rekomenderar 40 gram per kvm. Gödselleverantören Dolagi rekomenderar en giva på 1-1.4 dl per kvm där den sistnämnda som övergödning. De har även referensvärde för maxgiva r/t tungmetallinnehåll. Om väljer annan gödning eller om er hönsgödsel har annat kväveinnehåll så har ni dessa som referensvärde. Plönninge rekomenderar att man av samma gödning ger en giva vid vårsådden av bondbönor, 60-80g/kvm. Huruvida man ska öka gödningsmängd efter första skörden om man inte givit vårgiva vid sådd skriver Plönninge inget om. Tror dock att man ska förhålla sig till leverantörens maxgiva om man tänker öka gödselmängden för att kompensera.
Hönsgödsel har snabb gödningsverkan och vill man snabba på går det utmärkt att lösa upp gödslen i vatten som du vattnar med.
Själv tänkte jag vattna med nässelvatten eftersom jag har mer tillgång till detta. Jag tänker mig en lite starkare dosering än 1/10 som det oftast refereras till när det gäller nässelvatten. Möjligen slänger jag i en del aska för att få med lite kalium (K).
Om nu detta experiment inte skulle falla gott ut får jag åtminstone en bra gröngödsling, bladen går även de att äta så något kommer grödan att mätta.

1 Comment to "En andra skörd!"

  1. June 24, 2013 - 9:25 pm | Permalink

    Synd att jag bor för långt norrut!

Leave a Reply

*