Ormlökar var det här!

Nästan alla sorter har nu satt sin topplök, det som jag kallar ormlök. Det är endast Chinese White som inte sätter topplök, tror faktiskt att det ska vara så. En eller två ormlökar per sort brukar jag låta utvecklas för att få bulbiller att så. Det blir de lökar som ser klenast ut, dvs har smalast stjälk som jag låter blomma. De som är större vill jag skall bli än större, blomsättning hindrar löktillväxt sägs det. Estnisk röd liknar Leningradskij i sin topplöksättning, de snirklar sig lika fint båda två men på esten har blomsterhuvudet redan börjat spricka. Utifrån mina iakttagelser hittills verkar det som om esten är en egen sort men det skall understrykas att det är på lekmannamässiga grunder som jag uttalar mig.

På bilderna som ni nedan kommer att se finns det gott om gula toppar. Troligen är det väderskiftningar och kylig vår som satt sina spår och inte symtom som visar på svampangrepp. Däremot har jag hittat rostfläckar på några, tror det var Hammar, och någon annan form av svamp Leningradksij. Ta en titt på bilden så får ni se.

Garlic Fungus, Leningradskij

 

Eftersom jag levt med svampkulturerna nu i några år så har jag normaliserat det och tycker inte att det är så farligt. Så därför skyndar vi vidare till lite ormlöksbilder.

allium sativum var. ophioscorodon

Garlic scape, Leningradksij.

 

allium sativum var. ophioscorodon

Garlic scape, Purple Haze

 

allium sativum var. ophioscorodon

estnisk röd, ormlök

2 Comments to "Ormlökar var det här!"

  1. Yvonne's Gravatar Yvonne
    February 22, 2013 - 7:19 pm | Permalink

    Hej!

    Jag har letat länge efter just ormlök. Är det möjligt att köpa några lökar från dej?

    Undrar….Yvonne:)

Leave a Reply

*