Utsädesskolan fortsätter!

Förra året skrev jag följande inlägg om att köpa utsäde. Det är bara att läsa och sålla vad man vill ta till sig. Tankar som jag har i år handlar mer om hur man kan tänka kring att välja olika sorter. Olika sorter har som bekant olika egenskaper och för att göra det lite mer överblickbart gör jag följande sammanfattning.

Det finns olika klassificeringssystem för vitlök men jag utgår från Åke Truedssons typsystem då det i Sverige är allmänt vedertaget. För att förtydliga mig så använder jag mig av de typbenämningar som används i USA då dessa differentierar sorterna än mer tydligt. Vill man läsa mer så rekommenderar jag en beställning av Åke Truedssons Vitlökshäfte eller en sökning på www.

Vill man göra en vitlöksfläta av sin skörd är det Typ1 och Typ 2 som skall odlas. Dock så händer det väldigt ofta att typ1, artichokes är annat namn för dessa,  drabbas av hals/stress/pseudolök på stjälken som gör den styv. Det är milöfaktorer som påverkar och den mest troliga förklaringen är att temperaturen här uppe i norr skiftar mer frekvent än vad den gör kring medelhavet där typ1-lökarna kultiverats fram. Typ 2, även kallad silverskins, kan ibland sätta topp/ormlök och då blir stjälken styv. Artichokes och Silverskins är de som är vanligast att hitta i utsädetsutbudet i Sverige. Sabadrome, Thermidrome, Vigor är exempel på artichokes och vanliga silverskins är Arnor, Cledor, Flavo.

Typ 1 och typ 2 är även de lökar du skall välja om du vill lagra dina lökar under lång tid. Framförallt silverskins kan hålla i över 18 månader om de lagras rätt. Nackdelen med dessa är dock att de har många svårskalade klyftor. Sämst lagringsegenskaper har typ6, östasiatisk vitlök. Varar de 6 månader i lagring skall man vara glad. Således gör man ett klokt val om man odlar flera olika typer av vitlök och konsumerar dem i den takt de är lagringsdugliga för även om vissa lökar har sämre lagringsegenskaper har de kvaliteter som kan vara värda att satsa på. Givetvis påverkas lagringsdugligheten av  hur vitlöken odlas och skördas så en för sen eller för tidig skördad silverskin håller sämre än en rätt odlad och skördad östasiat. Framförallt snabbverkande konstgödning i stor dos har inverkan på huruvida vissa svampsjukdomar växer till sig eller inte. Exempel på östasiatisk vitlök är Sprint och Korean red.

Stora lökar med stora lättskalade klyftor har typ 3-7. Förutom typ6 är dessa relativt svåra att få tag på i Sverige. Om letandet fortsätter utanför den vanliga trädgårdshandeln är det Åke Truedsson som tillhandahåller det bästa utbudet av dessa lökar. Slangehvidloeg i Danmark har ett bra utbud  och i övriga EU finns lite olika leverantörer. Det finns ett enormt utbud utanför EUs gränser men tullregler sätter stopp för att föra in dessa samt att vissa leverantörer inte levererar till EU pga tullreglerna. Om du vill ha de största klyftorna är det typ5, centralasiatisk vitlök du skall leta efter och då kan de heta Siberian Red, Irkutsk, Ural, Tsezar. De mest lättskalade klyftorna har typ 3, kaukasisk vitlök och typ4, vild vitlök  Sorter är ex Leningradskij, Hammar, Rysk röd, Purple Haze.

Ju längre norrut du odlar desto bättre kommer din vitlöksodling bli om du väljer typ 3-7. För att maximera skörden skall man klippa av den topplök som dessa sorter sätter. Det innebär ett arbetsmoment mer men eftersom dessa lökar är anpassade till ett kallare klimat så är de mer lämpade än typ 1 och 2 vilket visar sig i skörderesultat. De sorter som kallas Creoler där Morado är en relativt vanlig förekommande sort i svenska handel är inte anpassade för höstplantering i Sverige med grannländer. Dessa lökar är vana att växa i mer tempererade klimat än de som finns här uppe i norr. Vid höstplantering kan dessa sorter bli helt klimatvilsna med en klen skörd med udda klyftsättning som resultat. Åke Truedsson kallar denna typ för 8.

Vissa år blir det som så att höstplantering inte hinns med. Det kan bero på att vädret slår om för tidigt och kung Bore hinner före klyftan i jorden. Ge inte upp utan satsa på vårplantering istället. Ju längre söderut du odlar innebär ökad möjlighet till bra skörd vid vårsådd. Typ 2 och typ 8 fungerar lika bra vid höst som vårsådd. Om du kan lagra en typ 6 lök så pass länge så går den utmärkt att plantera under våren.

Tidigast skörd ger östasiatiska vitlökar (typ6). I år skördades de i 3e veckan i juni vilket är rekordtidigt. Vanligare är att de skördas i början av juli men oavsett så är det de snabbaste sorterna att mogna.

Sen är det som så att om du endast vill odla vitlök så går vilken sort som helst lika bra, bara den är frisk. Odlingsgläjde är precis som vilken annan känsla som helst en subjektiv upplevelse.

 

Leave a Reply

*