Fytopatologi!

Det var inte det jag hade tänkt mig när jag började odla vitlök, att jag skulle bli bra på dess sjukdomar. Men så är livet, det blir inte alltid vad hen tänkt sig. Det är bara att gilla läget och utveckla det till dess fördel. Visst hade jag hellre varit utan att efter mild vinter få en tillväxt av diverse svampkulturer men å andra sidan är det utvecklande att få lära sig mer genom att själv söka information och använda sig till den. Fytopatologi, det är läran om växters sjukdom och i år är det främst Rost och misstänkt botrytis som invaderat mitt vitlöksland.

Botrytis squamosa

De svarta fläckarna misstänker jag är ingrepp av någon form av Botrytis.Tidigare år har angreppen inte varit lika påtagliga. Jag hoppas inte att det påverkar lökstorleken i större omfattning eller för den delen hållbarheten. Spridning av Botrytis är jordburen, dvs sporer övervintrar i jorden. Att hålla växtföljden är inte svårt, det är bara att inte plantera allium under 5-6 år i samma land. Däremot att på liten yta, som odlingslotten är,  hindra att jord i olika land kommer i kontakt med varandra är svårare. Det är lätt hänt att slarva med rengörning av redskap, att det råkas trampa i annan land, vid kraftfulla skyfall stänker jord lite här och var etc.

 

Puccinia allii

Bilden nedan visar vitlöksrost som orsakas av Puccinia allii. Angreppen liknar dem jag tidigare haft. Rosten är luftburen och när jag gick en runda i koloniområdet för att se på andras vitlöksodling upptäckte jag att flertalet har liknande angrepp. Vad som är hönan eller ägget vet jag inte, kanske det finns någon värdväxt? Jag har sett allt från gräs till bönor ha liknande fläckar.

Möjligen hade Binab från http://www.nyttodjur.se i ett tidigare stadium mildrar angreppen men nu är det för sent med tanke på stundande skörd.

Leave a Reply

*