Mata djupbädden!

Att gröngödsla har så pass många fördelar att det alltid lönar sig. I mitt fall handlar det primärt att förbättra jorden genom att tillföra mer humusbildande material utan att behöva hämta alldeles för mycket utifrån. Jag sår och det som kommer upp får växa för att sedan grävas ner i jorden. Enkelt och praktiskt. Sen att olika insekter samt andra djur trivs i grödan gör det mer angenämt att gröngödsla. Bädden som i år skall beväxas av honungsfacelia, tagetes och solrosor skall i höst planteras med vitlök. Så ser delar av min växtföljd ut. Därför fungerar det ypperligt med att grödan får växa på hästgödsel, den mer tidskrävande nedbrytningsprocessen får fortgå under tiden gröngödningen växer, grönmassan bryts ner snabbare.
Jag ska villigt erkänna att jag skämmer bort min jord i allmänhet och vitlök i synnerhet, det lilla formatet gör det hanterbart. Däremot gillar jag inte övergödning. Gröngödsling förhindrar urlakning av jorden samt återger jorden näringsämnen när grönmassan bryts ner i jorden. Sår du tätt kväver det eller åtminstone förhindrar annat ogräs att växa till. Se till att få bort rotogräs innan du sår, för mig innebar det att luka bort en jäkla massa gräs.
Nåväl, när ogräsrensningen till slut var avklarad strödde jag ut stenmjöl (gnejs) enligt den högt vetenskapliga doseringen en skövel per kvm. Min jord behöver restaureras på många olika sätt och mineralisering genom stenmjöl är ett av dem.
Därefter tar min underbara hacka vid. Jag drar upp en fåra, fyller den med gödsel, drar upp en ny fåra bredvid som täcker över den redan fyllda och gör ytterligare en. Större än så är inte bädden.

image
Gödseln ja, härligt fuktig halmblandad hästgödsel fylld med dyngmask och groddad vete. Visst hade jag kunnat få tag på mer brunnen torvblandad hästgödsel men det hade inneburit några extramil bilkörning, denna gödseln hämtade jag runt hörnet. Förutom avståndet till annan gödsel lämpar sig denna gödsel bra, halmen ger härlig humus. Under tiden den bryts ner håller den vatten åt gröngödselgrödan. Nackdel med ej välbrunnen hästgödsel är dess rikedom på ogräsfrö men som sagt, sår jag honungsfacelian och tagetes tätt skuggar den ogräset som får svårt att hävda sig i konkurrensen.
Sen hade jag en skvätt träkol som legat utomhus över vintern, den fick tillsammans med urin åka ner i en fåra innan den täcktes. Slutligen krattades bädden till för att bli jämn och för att få all gödsel under jord.
Under växtsäsongen gödslar jag grödan med nässel- och valörtsvatten. Efter att honungsfacelian slutat blommat klipper jag ner den för att slippa rensa bort den nästa år, den fröar av sig något kopiöst. I slutet på augusti vänder jag ner grönmassan, ger en minimal giva av benmjöl samt en fullgiva benmjöl. I november står bädden mätt och belåten redo att ta emot vitlöken.

Val av gröda som gröngödsling kan ske utifrån många aspekter. För mig är det växtföljden som är det viktigaste. Varken honungsfacelia, tagetes eller solros är släkt med några av mina huvudgrödor. Att honungsfacelian är otroligt vacker och uppskattas av humlor och bin gör att valet faller på den. Tagetes har nematodhämmande effekt vilket jag tror kan gynna min jord och solros tycker min stora tös om att så, därför väljer jag den. Annars är klöver- och baljväxter bra val av gröngödselgröda men jag odlar för mycket bönor för att det ska gå.
Nu återstår endast sådd men det väntar jag med, jord och gödsel får lära känna varandra först.

Leave a Reply

*